Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Start kaartuitgave donateursavond

Vanaf dinsdag 7 april zijn de kaarten voor de donateursavond verkrijgbaar bij drogisterij Hak. Wees er snel bij want er is een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar.

Dinsdag 28 april, te Lemmer organiseert stichting het Lemster Skûtsje haar jaarlijkse donateursavond en nodigt daarbij alle donateurs van harte uit om deze geweldige voorstelling bij te wonen. posterbeeld_Skippersbitter

In foarstelling oer Skûtsjesilen en binnenfeart, oer eartiids en no, oer tradysje en kultuer.

Skippersbitter fertelt it ferhaal fan Hylke en Sjoerd. Twa mannen út in skipperslaach dy elkoar moetsje by in wedstriid fan it Skûtsjesilen yn Lemmer. Twa generaasjes dy’t elk mei harren eigen fisy op it silen en de skipfeart yn it libben stean. Mei ferhalen en bylden fan sawol it ferline as fan no groeie de beide mannen hieltiid mear nei elkoar ta. Mar is dy moeting tusken Hylke en Sjoerd wol sa tafallich as dat it liket?

TEKST Bert Sinnema en Theo Smedes
REZJY Theo Smedes
SPUL Bert Sinnema en Harmen Brouwer
LOKAASJE Hylkje Bruinsma – Theaterskip de Bald’r
TECHNYK Daam Bruinsma