Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

10 augustus, Lemmer: 8e

Prijsvraag
Ik heb de oplossingen bekeken. Er is niemand die alles goed had. De oplossing is zondag al op de website geplaatst, maar ik zal toch enkele fouten toe lichten.
Veel gemaakte fouten zijn:
Bij Johannes en Sander Meeter zat ook de voorletter in het verhaal verborgen. De goede oplossing was dus J Meeter en S Meeter. Ook 2x Bergstra werden wel vaak genoemd, maar er was maar één uitleg bij die aangaf dat dat te halen viel uit de verwijzing naar twee bergen straatvuil, waarbij de ene groter was dan de andere. Tot slot was er maar één oplossing die heeft ontdekt dat de hoofdletters van het verhaal samen de woorden “Het Lemster Skûtsje” vormden.
De winnaar is degene met de meeste goede oplossingen en dat is een inwoner van Almere. Wij gaan contact met de winnaar opnemen. Hij zal worden uitgenodigd met ons mee te zeilen tijdens één van de dagen van de Friese Hoekrace.
Ik dank allen voor het deelnemen.
Tot slot enkele leuke vondsten van inzenders:

Het extra’s zit (volgens mij) in de eerste zin: Er was eens een voorjaar.
Op de website van het Lemster Skûtsje is te vinden dat het toenmalig bestuur van de “Stichting Lemster Skûtsje” in het voorjaar van 1958 het besluit nam om tot aankoop van de “Hoop op Welvaart” over te gaan, het eerste Lemster skûtsje en voorloper van het huidige Lemster skûtsje.
Het begin van het verhaal verbergt dus ook het begin van de “Stichting Lemster Skûtsje”

Sander Meeter: het woord anders in de zin “zoals hij kookt kan het niet anders dan dat hij ook gaat winnen”

Ik haal er drie keer het woord “fan” uit, namelijk in: Ut fan Hus, fantastisch en fan van het Lemster Skûtsje. Met het aantal drie gok ik op een verwijzing naar de drie SKS titels van het skûtsje, en fan naar de fans ervan.

Een tweede suggestie is de zin van de kok,en de wedstrijden waaraan hij meedoet. Als we de kok vervangen door de schipper, en het koken door zeilen, dan kun je de zin refereren aan Johannes Meeter. Zeilt veel wedstrijden,won er bij de SKS nog geen,maar is nog jong en smacht naar een overwinning,en dat zal in de toekomst ook wel gebeuren.

Link naar het Lemster Skûtsje: een gokje: we hielden de race kort ( averij in Grou)

Gisteren geen verslag, wat een rust voor mij. Dan bedoel ik natuurlijk niet dat ik niet hoef te typen, maar niet hoef te zeilen. Ik heb zelf een handwindmeter. Wij lagen in de luwte van het Konijneneiland, op de grens van het Heegermeer en de Fluessen. Zelfs daar mat ik een constante windkracht 5 tot 6 en in de windvlagen liep dat op tot windkracht 8. Maar als je over de Fluessen heen keek, dan had je ook wel door dat er zo niet te zeilen was. Toen het niet doorging was ik dan ook tevreden, want dat was de enige goede beslissing. Stel je voor dat er ongelukken waren gebeurd, dan had iedereen die nu vind dat er wel gezeild had moeten worden weer het hardst geroepen dat de organisatie dit nooit door had mogen laten gaan.
Wij zijn in ieder geval vroeg naar Lemmer vertrokken. Wat een drukte was het daar. Al voor de rondwegbrug lag ik in de file en heel langzaam scharrelden wij door De Lemmer heen. Op een aantal plekken heb ik gewoon aangemeerd en de motor uitgedaan, want dan was er file tot aan de sluis en was het niet mogelijk de bruggen te openen omdat er niemand door kon varen. Maar uiteindelijk kon ik aanleggen bij ons volgschip, vlak bij de Lemster Sluis. De afspraak was dat we om 19.00 uur bij het clubgebouw van de Zevenwolden zouden zijn. Daar lag het Lemster Skûtsje te wachten om door de De Lemmer te worden gesleept. Dit jaar geen Shanty’s aan boord. Geheel begrijpelijk, omdat koorlid Willem Steenbrink ernstig ziek is en de leden daarom niet vrolijk zingend door De Lemmer wilden. Samen met het Lemster Skûtsje werd ook het skûtsje van Leeuwarden door Lemmer gesleept. Er mooi van hen dat zij hier ook aan hebben meegewerkt. De andere skûtsjes waren allemaal direct doorgevaren naar hun vaste plaats in Lemmer.
Er was wel een vervanging gezocht en dat was Danny Panadero. Deze zanger zal ook optreden op Glemmer op 3 september op het Lemster strand. Het tochtje door De Lemmer was vrij rustig. Dat komt natuurlijk doordat alle schepen al Lemmer gepasseerd waren en de mensen daarom niet meer langs de kant staan. Hier en daar bij woningen waren nog kleine feesttentjes en van daaruit werden we nog toegejuicht. Maar toen we bij de Oude Sluis kwamen, waar we aan hebben gemeerd in de vernauwing naar de Blokjesbrug, was het weer bomvol van de toeschouwers. En terecht,, want die Danny die gaf me daar een show weg, fantastisch. Volgens mij genoot iedereen volop. Een uur lang werd er gezongen en gedanst. Daarnaast kon je ook nog een passe-partout winnen voor Glemmer. Een ieder deed dan ook volop mee met de “handjes” van Danny. Iedereen die er bij was begrijpt wat ik bedoel.
Maar omstreeks 21.00 uur was het feest over en zijn ook wij de sluis doorgevaren en konden genieten van de nachtrust.

Nu ik al een mooie aanloop heb in mijn verslag met de binnenkomst gisteravond, komt er vandaag geen functieomschrijving. Dan houd ik ook nog wat over voor de komende dagen, want het aantal functies dat ik nog moet omschrijven is beperkt.
Dus gaan we direct over naar de wedstrijd. Weer op ons eigen water, alleen wordt deze wedstrijd georganiseerd door de commissie van Leeuwarden. Maar dat maakt natuurlijk verder geen verschil. De berichten waren veel wind en dus gingen we opnieuw vol gereefd het water op. Maar, in tegenstelling tot de wedstrijd op het Heegermeer, hadden wij vandaag het skûtsje goed onder controle. We zeilden tenminste en waren niet alleen maar bezig om het schip drijvende te houden. Maar we merkten natuurlijk wel dat het een zware wedstrijd zou worden. Alle mooie verhalen over skûtsjesilen klopten vandaag, het was echt afzien.
De 1e start: De startlijn lag er dusdanig in, dat het gunstiger was om te starten vlakbij de kotter. Dat zag je dan ook, want alle skûtsjes kwamen daar bij elkaar en de één schreeuwde nog harder om ruimte dan de ander. Wij mengden ons daar niet in. Wij zaten iets lager op de lijn, maar zouden dan wel meteen voor vol en met vrije wind kunnen zeilen. Maar toen het startschot klonk, en wij geheel alleen en vol met vrije wind, het wedstrijdveld in denderden, hoorden we meteen een 2e schot. Meestal betekent dat een algeheel vals en dat klopte ook deze keer. Dus opnieuw starten.

Start 2: Eigenlijk kan ik wel zeggen dat dit een kopie was van de 1e start, alleen werden wij nu niet met rust gelaten. Het skûtsje van ‘d halve maen voer vlak onder ons en bij het naderen van het tijdstip van de start dwongen zij ons omhoog. Wij moesten wel omhoog, want anders maak je een indringstart en dat wil je natuurlijk voorkomen, want als ze dan protesteren krijg je 14 punten. Maar toen het schot klonk, was er opnieuw de melding van algeheel vals. Mogelijk dat wij daar ook bij zaten, maar dat is natuurlijk nooit met zekerheid te bepalen.
Maar er volgde een 3e start. Voordat deze startprocedure begon nam de wedstrijdcommissie het besluit de startlijn te verleggen. Hierdoor was het gunstiger om niet vlakbij de kotter te starten en dan zou het wedstrijdveld ook meer verspreid op de startlijn aankomen, met minder kans op een valse start. Het leek prachtig te gaan, wij lagen helemaal vrij en stoven het IJsselmeer op. Toch bleven wij angstvallig naar het contraschip kijken, want door zo scherp te starten zou er ook een individuele valse start kunnen zijn. De kotter was voor ons niet zichtbaar, want wij waren vlak bij het contraschip gestart en het zicht op de kotter werd weggenomen door alle 13 andere skûtsjes. Nu weet ik niet of er regels bestaan hoe snel het contraschip aan moet geven welk schip te vroeg is gestart, maar het duurde in ieder geval 1 volle minuut en toen ging er een bord omhoog met daarop nummer 11. En, u raadt het al, dat is ons nummer. Dus wij waren al een volle minuut aan het zeilen voordat wij bericht kregen dat wij terug moesten om opnieuw te starten. Ik heb eergisteren al gemopperd dat het te lang duurde voordat de gele vlag werd gezien en nu mopper ik maar weer. Ik mag toch aannemen dat het contraschip een rechtstreekse verbinding heeft met de kotter en binnen enkele seconden weet wie er te vroeg zijn gestart. Dan hadden wij misschien wel 45 seconden eerder bericht gehad dat wij te vroeg waren. Dat levert het dubbele aan tijdwinst op, want je hoeft dan ook minder ver terug te zeilen. Maar wat moesten wij? We hadden geen keus en gingen natuurlijk terug, want het feit dat wij te vroeg waren daar zal ik niets over zeggen. Ik vertrouw volkomen op de waarneming van de wedstrijdcommissie. Dus terug en opnieuw het wedstrijdveld in. Wij gingen stuurboord weg en zeilden toen in de richting van het stoomgemaal. Een mooie lange slag en nabij het stoomgemaal hadden wij al last van de vuile wind van Huizum. Wel vervelend, maar aan de andere kant betekende dat wij al weer bij de andere skûtsjes in de buurt kwamen. Dat was wel positief. Maar wij merkten ook dat we goed zeilden en bij de hoogste ton bleek dat doordat wij echt de aansluiting hadden bij de rest van het veld. Maar wij lagen nog wel 14e. Dus er viel veel te doen. Er was weer een zandloperroute uitgezet en dus moesten wij na het kruisrak met ruime wind naar de laagste ton. De wind was zo ruim dat de loete in de fok kon. Dat is flink werken voor de voorhouders, want die moeten die lange boom in de fok zien te krijgen en dat de fok naar buiten duwen. Als de wind er dan in gaat waaien is het de taak van de fokkenist om zo ver uit te schoten dat de fok mooi in model gaat staan. Met die harde wind vlogen wij over het water, maar, en dat zal geen verrassing zijn, dat doen de 13 andere skûtsjes ook. Aan het einde van het 2e kruisrak van de 1e route waren wij in hevig duel gewikkeld met ‘d halve maen en dat werd in ons voordeel beslist. Dat was één, op naar de volgende. Nou dat werd ons in de schoot geworpen, want Earnewâld ging bij de volgende ton een extra rondje maken. Ik weet niet waarom, maar zij werden toen 14e. Dus wij 12e. Op naar de volgende dachten wij, gemotiveerd als we waren doordat het skûtsje met harde wind ook goed liep. Die volgende werd Huizum. In het kruisrak konden wij veel hoger en ook sneller. Toen wij stuurboord door het kruisrak gingen zag ik dat Huizum, terwijl zij bakboord lagen, achter ons langs gingen. Dus dat was 11. Maar we hadden de volgende in zicht, namelijk het skûtsje van Langweer. Dat ging heen en weer. Wij gingen bakboord voor hen langs en lagen dus theoretisch voor, maar wij moesten nog stuurboord naar de ton toe. Daar lag de Zwaan toen bakboord en wij moesten hen voor laten gaan. Maar wij kwamen wel gunstig te liggen in verband met het ronden van de volgende ton. Wij lagen daar wel naast elkaar, maar de Zwaan moest ons daar voor laten gaan.

Nu ik dit type bedenk ik dat ik in het kruisrak Huizum onder ons zag zeilen, en ik zag dat zij samen met ons opzeilden, alleen een honderd meter lager dan ons. Ik zag dat ze plotseling een enorme vlaag kregen en schuin, schuiner, schuinst gingen, alleen daarna gingen ze nog schuiner. Dan kan niet als je de positie van schuinst al hebt gehad en dat betekende omslaan. Erg triest voor hen. Zij hebben natuurlijk al een zwaar seizoen, doordat ze toch vaak achterin zeilen en dan slaan ze ook nog om. Ik hoop voor hen dat er geen bijkomende schade zal zijn, want met enige pech hebben ze ook nog schade aan de mast (sprak ik met ervaring)
Maar voor ons ging de wedstrijd door en voor ons lagen nu Leeuwarden en Woudsend. Dat werd opnieuw een teleurstelling en niet in de vorm van hoe wij zeilden, maar meer hoe Woudsend zeilde. Want wij kwamen, en dat was in het laatste kruisrak voor de finish, prachtig bakboord op de hoogste ton aan zeilen. Leeuwarden erkende al dat zij stuurboord lagen door achter ons langs te sturen, maar Woudsend ging helaas voor ons langs. Hadden zij maar doorgezeild, dan hadden ze misschien nog mis kunnen varen, maar zij gingen ook nog eens door de wind. Johannes stuurde onmiddellijk omhoog, maar kon toch niet voorkomen dat wij met de bakboordszijde tegen de achterzijde van Woudsend botsten. De protestvlag ging in ons wand. Maar dat betekende wel dat wij het laatste voordewindse rak nog steeds achter Woudsend zeilden en ook Leeuwarden mengde zich nu in de strijd.

In dit voordewindserak kregen wij weer een blessure aan boord. Onze fokkenist viel ongelukkig tegen de mast en daardoor schoot het in zijn rug. Hij kon niets meer en moest noodgedwongen op het dek in rust blijven liggen. Normaal zou je hier weer de gele vlag hijsen, maar omdat de finish zo dichtbij was en hij zelf niet aangaf dat hij direct van boord moest, hebben we zo doorgezeild. Toch duurde het daardoor veel langer dat wij de loete in de fok konden zetten. We moesten eerst even allemaal naar een nieuwe positie. Want zonder fokkenist zeilen, dan kan niet. Dus diverse bemanningsleden kregen een andere taak. Daardoor konden wij onvoldoende stand houden in dat rak. Tot de laagste ton leek dat onbeslist, maar toen was er naar de finish nog een heel kort kruisrak. Het verschil met Leeuwarden was zo minimaal dat het schoten van het finishen direct achter elkaar klonken. Maar helaas voor ons bleek dat Leeuwarden voor ons was. Woudsend lag wel achter ons en ik moet eerlijkheidhalve zeggen dat ik niet heb gezien of zij ons, in verband met de protestsituatie hebben laten gaan of dat wij zo veel hoger zeilden dat wij dat van hen wonnen. Johannes besloot in ieder geval wel dat het protest nu niet nodig was, omdat wij voor Woudsend waren geëindigd. Zo eindigden wij als 9e. Vaak was ik teleurgesteld met deze uitslag, maar vandaag, na de valse start, was dit het meest maximale en dus zullen we hier tevreden mee moeten zijn.
Morgen gaan we weer met vertrouwen tegemoet en als we dan beter starten is een dagprijs nog steeds wel mogelijk, dat heb ik vandaag wel gezien.

Uitslag:
1. Grou
2. Drachten
3. Joure
4. SWH
5. Bolsward
6. Sneek
7. Heerenveen (+ 3 strafpunten)
8. Lemmer
9. Woudsend (+ 3 strafpunten)
10. Eernewoude
11. d’ Halve Maen
12. Langweer
14. Leeuwarden (protest)
14. Huizum (omgeslagen)

Stand:

skûtsje Gr Ea Te La Fe St Wo L1 El L2 Sn totaal SW straf Tot
1 Snk 2 2 2 3 10 0,9 7 6 32,9 10,0 22,9
2 G 0,9 11 4 0,9 9 9 4 0,9 39,7 11,0 28,7
3 H 7 6 11 2 6 2 0,9 7 41,9 11,0 3,0 33,9
4 D 8 9 0,9 7 2 5 12 2 45,9 12,0 33,9
5 B 9 3 5 8 3 7 5 5 45,0 9,0 36,0
6 SWH 6 10 7 14 0,9 3 6 4 50,9 14,0 36,9
7 J 5 0,9 10 9 7 14 3 3 51,9 14,0 37,9
8 E 4 4 12 4 4 6 9 11 54,0 12,0 42,0
9 W 12 12 13 6 8 4 2 10 67,0 13,0 3,0 57,0
10 L 9,0 14 6 10 5 8 11 9 72,0 14,0 58,0
11 HM 3 8 8 5 14 10 14 12 74,0 14,0 60,0
12 Lng 10 13 3 11 11 12 8 13 81,0 13,0 68,0
13 Lwd 11 5 9 12 14 11 14 14 90,0 14,0 76,0
14 LM 14 7 14 13 12 13 10 14 97,0 14,0 83,0